avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 454 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Activitate Alexandru Cutean

Activitate Alexandru Cutean

ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

ART.(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
b)un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;


Cod 14 indemnizatie=neoplazii,SIDA.
Asadar,in opinia mea are dreptul.
Procedura executarii silite in cazul contractelor de credit este reglementata prin Codul de procedura civila. Acesta stabileste ca executarea silita poate incepe doar in urma unui titlu executoriu, cum sunt hotararile date de instanta.Asadar,trebuie sa exista o hotarare judecatoreasca in sensul asta.
Prin urmare, firma de recuperare poate valorifica bunurile detinute de debitor, abia dupa ce parcurge acest proces.
Răspuns la discuția Secretul profesional
In Baza art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările ulterioare; pct. 11.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, secretul fiscal se defineste astfel:
In categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi suma veniturilor debitorului, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabili sau orice alte informaţii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.
Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:

a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;
b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii;
c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.

De asemenea este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor menţionate mai sus inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:

a) contribuabilului însuşi;
b) succesorilor acestuia.
Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite.

Este permisă transmiterea de informaţii cu caracter fiscal în alte situaţii decât cele prevăzute mai sus în condiţiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.Răspuns la discuția Incetare contract de munca
Fisa de lichidare nu este obligatorie. Nici un act normativ nu prevede aceasta obligativitate. Doar daca ati fost angajat in functia de gestionar: art.6 din Legea 22/1969.
Conform legii, salariul se plateste la data stabilita in contractul individual de munca pentru plata acestuia .. asadar , daca la data respectiva, cand vi s-au achitat celelalte drepturi banesti nu ati primit si aceste compensari, atunci aveti posibilitatea sa sesizati ITM-ul sau sa promovati o actiune in instanta!
Răspuns la discuția Angajare din somaj
pentru angajare sunt necesare urmatoarele acte:
- copie B.I/ C.I.
- copie act de studii
- copie certificat casatorie / hotarare de divort
- copie certificat nastere/ copie certificate nastere copii
- certificat medical de la medicul de familie,care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
- cazierul judidiciar daca este necesar


Răspuns la discuția Casatorie in Anglia !
Pentru ca o persoana aflata in aceasta situatie sa obtina o recunoastere juridica a casatoriei incheiate in strainatate, este nevoie sa transcrie certificatul de casatorie emis in strainatate in registrele de stare civila romanesti.

In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in tara, care s-au casatorit in strainatate, acest demers trebuie facut in localitatea de domiciliu si sunt necesare urmatoarele acte :
- xerocopie a cartii de identitate sau a buletinului, petru cetatenii romani cu domiciliu in localitatea unde se face transcrierea;
- certificatul sau extrasul de casatorie original
- copie xerox legalizata a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie
traducerea in limba romana de catre un traducator autorizat roman a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie legalizata de catre un notar public din Romania
- certificatele de nastere ale sotilor in copii xerox
- declaratie legalizata la un notar public din Romania in situatia in care sotii si-au pastrat numele de familie anterioare, le-au reunit sau sotul a luat numele de familie al sotiei sau in cazul in care numele de familie purtat de catre soti pe timpul casatoriei NU este inscris in certificatul de casatorie
- copie xerox a extrasului sau a cartii de familie; (Numai in cazul in care nu se depune declaratie legalizata cu privire la numele de familie purtat pe timpul casatoriei);
- timbre fiscale in valoare totala de 0.70 lei;

Daca este cazul :
- adeverinta din care sa rezulte cum figureaza in Registrul Permanent de Evidenta Populatiei eliberata de Biroul Evidenta Populatiei de la ultimul domiciliu avut in tara( in situatia in care solicitantul se legitimeaza cu pasaport romanesc expirat sau cu titlu de calatorie)
- sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul) + copie xerox + traducerea in limba romana legalizata
- certificatul de deces al fostului sot, in cazul in care solicitantul a mai fost casatorit (daca este cazul)
- traducerea in limba romana- legalizata a acestora(sentintei de divort, sau certificat de deces)
- procura speciala de reprezentare la serviciul Stare Civila si la Biroul Evidenta Informatizata a persoanei Local, in vederea transcrierii certificatului de casatorie din strainatate in actele de stare civila romane si a obtinerii a unui certificat de casatorie romanesc, in cazul in care nici unul dintre soti nu poate depune cererea personal sau timpul de sedere in tara este mai scurt de 60 zile de la data inregistrarii cererii;

Procura se legalizeaza de catre:
- un notar public din Romania,
- fie de oficiile diplomatice ale Romaniei din tara de resedinta a solicitantului ;
sau intocmite de notari publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate;

In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care s-au casatorit in strainatate, acest demers trebuie facut in localitatea unde cetateanul roman a figurat cu ultimul domiciliu si sunt necesare, pe langa documentele enumerate mai sus, urmatoarele acte :

- adeverinta de cetatenie, pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in strainatate si care nu pot face dovada cetateniei romane,
- adeverinta se elibereaza de catre Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor
- adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in strainatate,eliberata de Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei

Răspuns la discuția Modificare unilaterala CIM
Rezultatul ar fi nulitatea actului atacat prin care a fost modificat elementele esenţiale ale contractului de muncă în ce priveşte funcţia deţinută, felul muncii precum şi salariul contestatorului.Daca ati suferit pierderi banesti in urma schimbariilor,evident ca o sa recuperati si aceasta diferenta.
Răspuns la discuția Indemnizatie somaj
Nu ati omis nimic!Succes!
Răspuns la discuția Plangere penala
Asa e!Am vazut si eu dupa ce am postat ,ca am omis sa precizez asta.Inainte exista optiunea,de editare a textului,acum n-o mai vad.#-o
Răspuns la discuția Modificare unilaterala CIM
Clauzele referitoare la felul muncii, locul muncii, durata contractului, salariul, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, fiind clauze fundamentale ale contractului individual de muncă, nu pot fi modificate de regulă, decât prin acordul părţilorSchimbarea funcţiei şi a salariului în mod unilateral nu este admisibilă nici chiar atunci când unitatea trece printr-un proces de reorganizare, fiind necesare înştiinţarea şi acordul salariatului.V-as sfatui sa faceti o plangere la ITM.:hm: