Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 623 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Expertize judiciare şi ... Interviu pentru experti ANEVAR
Discuție deschisă în Expertize judiciare şi extrajudiciare

Interviu pentru experti ANEVAR

MJ a publicat pe site-ul propriu un anunt pentru organizarea de interviu in perioada 02-06.06.2014, in vederea obtinerii autorizarii ca expert in specialitatea evaluari imobiliare.
[ link extern ]
In acest sens s-a emis si Ord. MJ nr.1412/C/ 10.04.2014
DE CE DISCRIMINARE?
Va prezint situatia si analizati :
Dosarul candidatului trebuie sa cuprinda:
10. Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) cerere de înscriere, care se va redacta în limba română şi în care se vor înscrie date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE şi, dacă există, adresa de reşedinţa, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face menţiune despre sesiunea de interviu si specializarea la care candidează; (descarca model)
b) copia legalizată a documentului cu care se face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 2/2000: candidatul este atestat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca evaluator autorizat în specializările „evaluări bunuri imobiliare” şi/sau „evaluări bunuri mobile”;
c) copia actului de identitate şi, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE;
d) copia legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
e) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină, în original, redactată în limba română; (descarca model)
f) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior, în specializarea pentru care se prezintă la examenul de expert tehnic judiciar. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
g) copia documentului prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că îndeplineşte condiţia privind stagiul (vechimea în activitate) de cel puţin 3 ani în specializarea în care a obţinut diploma. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv (adeverinţă privind vechimea în muncă, carnetul de muncă sau alt document care atestă vechimea);
h) certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate. Dacă acesta este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
i) recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinută de la locul de muncă, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizaţii sau instituţii cu care a colaborat. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
j) dovada plăţii taxei de înscriere la interviu, în original;
k) dovada că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert tehnic judiciar (adeverinţă medicală).

EXPERT TEHNIC JUDICIAR ....
LEGEA 13/2010
La Art. 10
(1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
........
c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
......

EVALUATOR ANEVAR.
Cum devin membru stagiar?
Modalitatea de dobândire a calităţii de membru stagiar
Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar;

CRED CA SE POATE OBSERVA FOARTE CLAR DIFERENTA= este cea subliniata de mine.
Poate un absolvent al facultatii de sport cu vechime de 3 ani ca maseaor , acreditat de ANEVAR sa fie evaluator?
Poate un absolvent al facultatii de:
- stiinte economice ;
- topografie, geodezie si cadastru ;
- constructii civile si industriale ...
cu vechime de 5 ani in specialitatea dobandita in facultate, dar neacreditat ANEVAR, SA FIE EXPERT EVALUATOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE ?

Mai vrem expertize tehnice judiciare de calitate?
Ultima modificare: Luni, 25 August 2014
BEJENARU PETRU, Expert judiciar
Din pacate, trebuie sa ma repet (am mai facut comentariu asemanator, la alte discutii), personal nu vad o rezolvare unitara a situatiei existente azi in justitie, decat prin abrogarea OG nr. 2/ 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a tuturor actelor normative care ating subiectul si aprobarea de catre parlament a unei legi pentru expertiza tehnica judiara/ extrajudiciara, actuala, moderna, in sprijinul codurilor juridice, dar si al expertilor/ specialistilor tehnici judiciari, cere presteaza aceasta activitate.
Puteti semnala, in scris, cele mentionate de dvs. si Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul MJ, desi nu sunt convins ca veti face pasi inainte. Personal, in urma cu cca. 3 ani am semnalat astfel de aspecte, dar deoarece nu s-a schimbat nimic intre timp, am fost nevoit sa ma radiez la cerere, din lista MJ.
Puteti semnala, in scris, cele mentionate de dvs. si la Consiliul national pentru discriminare, care poate isi face timp, sa se ocupe si de aspecte care pot duce la reglementarea corecta a unei activitati, dupa parerea mea esentiala - expertiza, in justitie.
APET_R a scris:

DE CE DISCRIMINARE?

EVALUATOR ANEVAR.
Cum devin membru stagiar?
Modalitatea de dobândire a calităţii de membru stagiar
Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar;

CRED CA SE POATE OBSERVA FOARTE CLAR DIFERENTA= este cea subliniata de mine.
Poate un absolvent al facultatii de sport cu vechime de 3 ani ca maseaor , acreditat de ANEVAR sa fie evaluator?

Mai vrem expertize tehnice judiciare de calitate?


Dezinformati, stimate coleg !

"Facultatea de sport" nu este in lista domeniilor aprobate de ANEVAR, cititi inainte de posta!
Iar despre maseor cu trei vechime, ce sa mai zic...

Iar pentru calitate sunt necesare doua elemente: - studiu (pregatirea continua) si proceduri (STANDARDE). La ANEVAR sunt obligatorii .

Nu s-a inteles faptul ca a fi membru ANEVAR nu este suficient sa devii Expert evaluator judiciar. Ba, chiar nici nu este nevoie de asa ceva. Trebuie sa fi absolvit o facultate de PROFIL si vechimea necesara in specialitate. Cum sa accepte justitia o evaluare de ex. a unei constructii speciale pe care o face un expert ev. ANEVAR de profesie JURIST sau EC. care n-au specializarea si vechimea necesara in profesia de constructor?!!! Asta vrea MJ ca fiecare sa devina evaluator judiciar in specializarea pentru care a dobindit o diploma de licenta si are si experienta necesara. Membrii ANEVAR sa faca evaluari extrajudiciare, iar daca doresc sa faca si judiciare trebuie sa indeplineasca conditiile de specialitate (licenta in domeniu) si vechime. In opinia mea un membru ANEVAR poate deveni expert judiciar in ev. imobile, numai daca este si ing. constructor, mecanic, agronom etc., in ev. intreprindere sai instr financiare, numai economistii etc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat absolvire cursuri anevar Iulian81 Iulian81 Buna ziua! Aproape fara sa vreau m-am pricopsit cu un certificate de absolvire ale unor cursuri ANEVAR in domeniul evaluarii. Imi poate spune cineva ce as ... (vezi toată discuția)
Expert tehnic judiciar vs expert anevar ContSters277797 ContSters277797 Am o nelamurire in privinta evaluarii unui imobil: 1. evaluarea imobilul in instanta se face de catre un expert evaluator membru ANEVAR, sau 2.evaluarea ... (vezi toată discuția)
Expert tehnic judiciar evaluator - atestat anevar ContSters48299 ContSters48299 Oare un expert tehnic judiciar care a dobandit in trecut (inainte de 2011) specializarea \\"Evaluari proprietati imobiliare\\" are dreptul sa intocmeasca ... (vezi toată discuția)