avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 404 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Activitate Mihaela.nicolicea

Activitate Mihaela.nicolicea

Răspuns la discuția Radiere ipoteca - procedura
buna ziua,
solicitati Bancii ( creditorului ipotecar) emiterea unei adrese/acord privind radierea ipotecii si a tuturor interdictiilor inscrise in favoarea sa.
Cu acel acord mergeti la OCPI in vederea radierii ipotecii
Cf prev Legii urbanismului nr.350/2001 Art. 561*) - Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.
Astfel incepand cu 01.01.2012 NU se mai pot obtine autorizatii de construire de intrare in legalitate
Cf prev Legii urbanismului nr.350/2001 Art. 561*) - Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.
Astfel incepand cu 01.01.2012 NU se mai pot obtine autorizatii de construire de intrare in legalitate
in urma decesului tatalui dvstra sunteti proprietara pe o cota indiviza din acel imobil.
dvstra nu trebuie sa fiti despagubit de nimeni.
Puteti face ce doriti cu cota dvstra din imobil. ( vinde, dona, etc)
In cazul unui partaj daca partajul nu se poate efectua in natura sau daca copartajantii se inteleg in acest sens se poate ca intreg imobilului sa revina doar unuia dintre copartajanti cu obligatia platii unei sulte pentru celalalt copartajant. Acest demers poate fi facut atat in fata notarului ( daca va intelegeti) cat si la instanta ( cand nu va intelegeti)
Daca cumnata doreste sa cumpere cota parte indiviza puteti incheia un contract de vanzare cumparare in acest sens si dvstra primiti pretul convenit.
in situatia in care mama dvstra decedeaza fara a lasa un testament cota sa parte din imobil se va imparti intre dvstra si copiii fratelui dvstra ( acestia vin la mostenire in locul tatalui decedat)
In situatia dvstra parerea mea este ca in primul rand instanta va trebui sa califice contractul ca fiind ori contract de vanzare cumparare ori contract de intretinere.
Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere, in drept, nu prea exista chiar daca in fapt se gasesc o multitudine de astfel de contracte; astfel trebuie stabilita obligatia principala, scopul principal urmarit de parti la incheierea contractului.
buna ziua,

din cele prezentate mai sus se deduc urmatoarele:
1. daca dupa revolutie dr de proprietate a fost dobandit in baza unui Titlu de proprietate emis in baza legii nr.18 in vederea reconstituirii dreptului de proprietate atunci 100% titlul se refera doar la teren si Nu la casa
2. pe titlul de proprietate se vede cine este proprietarul Ion sau Ion si Maria. mai mult ca sigur dat fiind ca e vb de o mostenire a lui Ion de la parinti proprietar al terenului este doar Ion.
3. constructia a fost dobandita doar de Ion prin mostenire de la parintii sai; in acest sens trebuie sa existe un certificat de mostenitor .

daca toate cele de mai sus se confirma intreg imobilul-teren si constructie sunt proprietatea exclusiva a lui Ion. pe cale de consecinta ca urmare a intervenirii decesului dnei Maria in masa succesorala nu va fi inclusa nicio cota din teren si constructie
Legea 312/2005

"Art. 3 - Cetăţeanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi pentru persoanele juridice române.
Art. 4 - Cetăţeanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum şi persoana juridică nerezidentă, constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reşedinţe secundare, respectiv sedii secundare, la împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană.
Art. 5 - (1) Cetăţeanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană.
(2)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică fermierilor care desfăşoară activităţi independente şi sunt, după caz:
a) cetăţeni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul într-un stat membru, care îşi stabilesc reşedinţa în România;
b) apatrizi cu domiciliul în România.

(3) Cetăţenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul într-un stat membru îşi dovedesc calitatea de fermier care desfăşoară activităţi independente cu documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru sau de provenienţă. Apatrizii cu domiciliul în România fac dovada acestei calităţi cu atestatul eliberat, în acest sens, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) dobândesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere în aceleaşi condiţii cu cele aplicabile cetăţenilor români, de la data aderării României la Uniunea Europeană.
(5) Destinaţia terenurilor agricole, pădurilor şi a terenurilor forestiere nu poate fi schimbată pe durata perioadei de tranziţie de către persoanele prevăzute la alin. (2).


Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini, apatrizii şi persoanele juridice aparţinând statelor terţe

Art. 6 - (1) Cetăţeanul străin, apatridul şi persoana juridică aparţinând statelor terţe pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate.
(2) Cetăţeanul străin, apatridul şi persoana juridică aparţinând statelor terţe nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condiţii mai favorabile decât cele aplicabile cetăţeanului unui stat membru şi persoanei juridice constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru."
Răspuns la discuția vanzare apartament neintabulat
buna ziua,

In prezent acest lucru nu este posibil.
Pentru perfectarea vanzarii notarul trebuie sa poata obtine extras de autentificare de la Cartea Funciara pentru acest imobil.
Extrasul de autentificare se poate obtine doar daca imobilul este intabulat.
De asemenea pentru intabularea imobilului se va intocmi si documentatia cadastrala a acestuia.
buna ziua,

procedura standard agreata intre Banci si clienti in astfel de situatii este urmatoarea:
- se incheie antecontract de vc in baza caruia platiti sau nu un avans in functie de intelegerea dintre parti
- pentru perfectarea vanzarii banca in favoarea careia este constituita ipoteca va da acordul de instrainare a bunului si de constituire a ipotecii de rang subsecvent( daca si dvstra luati credit pentru achizitionarea garsonierei) cu conditia ca o anumita parte de bani din pret ( contravaloarea creditului ) sa fie virata in contul vanzatorului deschis la banca in vederea stingerii datoriilor
- banca dvstra dupa semnarea ctr de vc va vira prin OP conditionat conform instructiunilor primite de la Banca vanzatorului intreaga suma in contul vanzatorului
- daca nu luati credit pentru achizitionarea garsonierei si aveti banii cash va duceti dvstra la Banca vanzatorului si depuneti banii inn cauza impreuna cu vanzatorul

faptul ca incheiati un antecontract de vc la avocat/notar/martori si dati inainte acei bani nu face decat sa va garanteze ca intr-un eventual litigiu aveti castig de cauza.
Răspuns la discuția receptia lucrarilor de construire
mai 2001