avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 365 soluții astăzi
Forum Activitate Cabinet de Avocat „Hulea Ionuț-Marius”

Activitate Cabinet de Avocat „Hulea Ionuț-Marius”

Răspuns la discuția Prescriere credit neachitat
Bună seara.
Așa cum au arătat și colegii mei, termenul de prescriere a unei datorii izvorâte dintr-un credit bancar, este de 3 ani. Din punct de vedere terminologic, corect este „prescripția dreptului de a cere executarea silită”.
Atenție însă, întrucât acest termen poate să înceapă de la momente diferite, cum ar fi: (i) ultima plată efectuată de către dvs., (ii) data comunicării notificării de declarare a scadenței anticipate a creditului; (iii) data la care ar fi trebuit ca Banca să declare scadența anticipată a creditului, etc.
Pentru a opera această prescripție, așa cum au menționat și unii dintre colegi, trebuie ca dvs. să investiți o instanță de judecată, care să constate acest lucru, putând solicita constatarea precripției fie printr-o acțiune în constatare (după socotirea termenului de 3 ani), fie pe calea unei contestații la executare (în situația în care împotriva dvs. s-a demarat o procedură de executare silită).
Pentru a afla dacă s-a demarat o astfel de executare silită, puteți accesa portalul instanțelor de judecată, verificând pe site-ul judecătoriei în raza căreia domiciliați, dacă există vreo cerere de încuviințare a executării silite pe numele dvs.
Dacă primiți vreun înscris sau mai multe, din partea unui executor judecătoresc, aveți grijă, fiindcă termenul de contestație este de 15 zile de la comunicarea acelor înscrisuri. Dacă depășiți acel termen, este posibil să nu mai puteți formula contestație împotriva executării silite și să fiți executat până la recuperarea datoriei.

Cu stimă.
Bună seara. Aveți posibilitatea să contestați Certificatul emis de către Comisie. În temeiul dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 R, coroborate cu prevederile art. 194 și urm. Cod de Procedură Civilă, prin raportare la dispozițiile Legii nr. 554/2004 R, contestația se depune la instanța competentă (Tribunalul în raza căruia se află domiciliul dvs., Secția de Contencios), în termen de 30 zile de la data comunicării certificatului.
În cuprinsul contestației, arătați situația de fapt, indicând care sunt motivele pentru care apreciați că se impune păstrarea gradului avut anterior, respectiv starea de sănătate nu este ameliorată, având, în continuare, nevoie de asistent personal.
Ca și probatoriu, solicitați proba cu înscrisuri (solicitați depunerea documentației care a stat la baza emiterii, atât a certificatului contestat, cât și a celor precedente), proba testimonială cu martori (să dovedească faptul că starea dvs. de sănătate nu s-a schimbat față de cea avută anterior emiterii acestui certificat), precum și proba cu expertiză medico-legală.
Ar fi bine, pentru ca dvs. să aveți o exercitare corectă a drepturilor conferite în baza legii, să vă angajați un avocat, care să vă ajute în demersurile dvs. în fața instanței.
Succes!
Cu stimă.
Bună ziua.

Vă pot confirma că bunica soției mele, care trăiește la țară (într-o localitate din vecinătate de București) a primit pensia majorată, de la 400 lei la 520 lei. Cu stimă.
Bună seara, stimaţi colegi şi forumişti!
Vă solicit respectuos o părere asupra unei speţe. Astfel:
Am formulat o contestaţie la executare împotriva actelor de executare comunicate la 24.12.2013 (NCPC). Executarea silită se efectuează prin poprire.
Am depus-o personal la instanţă pe data de 06.01.2014, solicitând atât suspendarea, cât şi suspendarea provizorie. Pentru cererea de suspendare, s-a acordat termen pentru 09.01.2014, când a fost şi admisă.
La data de 10.01.2014, am primit o încheiere (emisă la 07.01.2014) de eliberare a sumelor executate până la data de 31.12.2013, inclusiv. Mă gândesc că o fi văzut că s-a formulat contestaţia şi a dorit să apuce să elibereze măcar sumele poprite.
Întrebarea este următoarea: Împotriva acestei încheieri formulez o nouă contestaţie, conform art. 714 alin. (2) NCPC ori pot să formulez o cerere modificatoare?
Vă mulţumesc pentru răbdarea dvs. şi sfaturile acordate!

Cu stimă.
Bună ziua, stimaţi colegi şi forumişti.
Am rugămintea, dacă are cineva cunoştinţă despre vreo contestaţie formulată de ANRP într-un dosar de executare ce are ca obiect executarea unei Hotărâri emise în baza Legii nr. 293/2003, care a fost respinsă.
Mă interesează într-o speţă similară, să văd care a fost motivarea instanţei privind respingerea acesteia.
Am observat că a fost sesizată Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea unor articole din această ordonanţă, însă, după verificările efectuate, aceasta s-ar pronunţa abia la 12.12.2013 şi nu îmi este de niciun ajutor.
Vă mulţumesc anticipat!
Cu stimă.
Bună ziua, stimaţi colegi.
Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, într-o speţă mai complexă, dacă aveţi bunăvoinţa şi timpul necesar.
Astfel, am primit adresă din partea instanţei, cu privire la obligaţiile pe care le avem de îndeplinit, în care ni se solicită:
"cu menţiunea să indice valoarea obiectului fiecărui capăt de cerere şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare şi valoarea impozabilă a imobilului;... să achite taxa de timbru provizorie în cuantum de 2.643,08 lei pentru capătul 1 de cerere, 100 pentru capătul II, 2.307,12 lei pentru capătul III şi 20 lei pentru capătul IV".
Dacă, în ceea ce priveşte capetele I şi II, am înţeles cum a stabilit instanţa taxa de timbru, în privinţa celorlalte 2 capete de cerere, nu pot să-mi dau seama , însă pe mine mă interesează strict capătul 3 de cerere.
Redau cele 4 capete de cerere, pentru a vă putea exprima o opinie concretă:

(i) constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager şi clauză de întreţinere, autentificat sub nr. ..., la data de ...., de către Biroul Notarial ...., potrivit dispoziţiilor (i) art. 2256 raportate la art. 2247 Cod Civil și (ii) art. 1665 alin. (1) Cod Civil;
(ii) constatarea revocării voluntare exprese a Testamentului autentificat sub nr. ...., de către Biroul Notarial ....., în conformitate cu dispoziţiile art. 1051 Cod Civil;
(iii) completarea masei succesorale rămase de pe urma defunctului B.C., cu dreptul de proprietate asupra imobilului – apartamentul nr. .... – situat în Bucureşti, Str. .... nr. ..., Bl. ..., Sc. .., Et. .., Sector ..., compus din 1(una) cameră de locuit, dependințe și balcon, având o suprafață totală de 35,52 mp, cota parte de 0,68% din părțile și dependințele comune ale blocului și cota parte de teren aferent de 4,78 mp şi, în consecinţă,
(iv) completarea certificatului de moştenitor legal nr. ......., emis de către B.N.P. ......, la rubrica ”masa succesorală-bunuri imobile”, cu dreptul de proprietate asupra imobilului – apartamentul nr. ... – situat în Bucureşti, Str. ......., Bl. ..., Sc. .., Et. ...., Sector .., compus din 1(una) cameră de locuit, dependințe și balcon, având o suprafață totală de 35,52 mp, cota parte de 0,68% din părțile și dependințele comune ale blocului și cota parte de teren aferent de 4,78 mp."

Or, după părerea mea, acest capăt de cerere este accesoriu celui principal, fiind scutit de la taxa de timbru, conform art. 3 alin. (2) lit. a) teza a doua din O.U.G. nr. 80/2013.
Ce sfaturi îmi daţi?
Cu stimă.

Bună ziua, stimaţi colegi şi forumişti.
Există vreo reglementare prin care o Asociaţie de Proprietari trebuie să numească un Preşedinte într-un interval de timp, după ce ultimul şi-a dat demisia?
În speţă, unul dintre proprietari a cumpărat în 2008 un apartament tip duplex, situat la etajele 8 şi 9 ale clădirii, împreună cu terasa aferentă acestuia (28,35 mp).
Acesta a efectuat lucrări de reparaţii, fără autorizaţie, deşi avea toate avizele necesare, lucrări prin care a închis terasa cu geam termopan. A primit amendă de la Primărie şi doreşte să obţină autorizaţia, însă cei de la Asociaţia de Proprietari nu doresc să îşi dea acceptul, întrucât se prevalează de dispoziţiile art. 23 din H.G. nr. 1588/19.12.2007 privind normele de aplicare la Legea nr. 230/2007, şi de dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 230/2007, spunând că terasa face parte din "ansamblul de spaţii comune".
Astfel, aceştia refuză a-şi da acceptul, administratora de bloc solicitând suma de 10.000 euro pentru a se vinde sau concesiona terasa către proprietar.
Or, pentru a rezolva situaţia de faţă mai rapid, fără a apela la instanţă, ne-am gândit să formulăm o sesizare către Primărie, pentru a efectua un control la Asociaţia de Proprietari să constate lipsa numirii Preşedintelui.
Aveţi idee de vreun act normativ - articol, care să ne ajute în acest sens?
Vă mulţumesc anticipat!
Bunul a fost preluat de stat în baza celebrului Decret nr. 92/1950, prin naţionalizare, de la bunica clientei, care cumpărase un imobil în anul 1933. După naţionalizare, imobilul a fost împărţit în mai multe apartamente şi vândute în baza Legii nr. 112 din 1995. S-a formulat acţiune pentru constatarea nelegalităţii titlurilor statului asupra apartamentelor, dispunându-se disjungerea pentru fiecare apartament însă numai în una din cele 7 hotărâri s-a menţionat şi de terenul aferent. Or, câtâ vreme şi certificatul de moştenitor, cât şi intabularea au fost efectuate în baza aceleaşi hotărâri, de ce refuză vânzarea?
Notarul nu poate fi schimbat din dorinţa cumpărătorului (nu ştiu, nu cunosc motivele). Există certificat de moştenitor în care este menţionat atât apartamentul, cât şi terenul. De asemenea, în CF apare ca fiind intabulat atât dreptul de proprietate asupra apartamentului, cât şi asupra terenului aferent. Notarul se prevalează de faptul că nu apare menţionat terenul în dispozitivul hotărârii judecătoreşti, deşi atât certificatul de moştenitor, cât şi intabularea au avut loc în baza aceleaşi hotărâri. Doresc să redactez o opinie juridică pe care să o adresăm notarului, însă acesta o susţine pe a lui, că nu este menţionat în titlu şi nu poate să vândă fără să fie menţionat în titlu. Motivez cu dispoziţiile art. 557 alin. (4) Cod Civil asupra dobândirii dreptului de proprietate asupra ap. şi a terenului. Sper că se va trezi...
Bună ziua, stimaţi colegi şi forumişti.
Se poate vinde un apartament, fără a vinde şi terenul de sub construcţie?
În speţă, în titlul de proprietate (hotărâre judecătorească) nu se menţionează şi de terenul aferent apartamentului, iar notarul public nu doreşte să autentifice un contract de vânzare-cumpărare fără a avea titlu şi pe teren. Or, clientul doreşte să vândă cât mai urgent, chiar dacă vinde doar apartamentul, însă acelaşi notar a spus că nu se poate aşa ceva.
Recunosc, cât de mult m-am documentat, nu am găsit nicio dispoziţie legală care să interzică acest lucru.
Aveţi vreo soluţie?
Cu stimă!