avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 696 soluții astăzi
Forum Activitate SCPA Ene si Asociatii

Activitate SCPA Ene si Asociatii

Răspuns la discuția Programare fortata a concediului
Buna ziua.

Iata ce dispune Codul Muncii in Art. 141 si urmatoarele:
"Art. 141 – (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
Art. 142. – Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Art. 143. – (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.
Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia."

Av. Emilia Ene
Răspuns la discuția Partaj casa
Buna ziua.

Partajul se va face proportional cu cota de participare a fiecarui sot la dobandirea imobilului.
Nu are nici-o relevanta faptul ca imobilul este pe numele unuia si nu a ambilor soti.
La cumpararea unui bun imobil poate fi trecut la cumparator doar unul dintre soti, la vanzare este obligatoriu sa fie trecuti ambii.

Asadar, dvs.va trebui sa faceti dovada contributiei lfiecarui sot, raportata la veniturile salariale si la economiile (daca existau) fiecaruia.

Av. Emilia Ene
Răspuns la discuția divort
Buna ziua.

Sa intentati actiune de divort, prin care sa cereti incuviintarea minorului spre crestere si educare, aratand toate motivele pe care le aveti.
Din fericire, legea din Romania este favorabila mamelor, astfel incat in 95% din cazuri, minorii sunt incredintati mamelor.
Cu bine!

Av. Emilia Ene
Buna ziua.

Da, sesizarea ITM-ului poate rezolva situatia in care va aflati.
Sa intelegem ca nici platite nu v-au fost orele suplimentare?

Av. Emilia Ene
Răspuns la discuția Hotarare judecatoreasca
Buna ziua.

Puteti sa le trimiteti o notificare simpla sau o notificare printr-un executor judecatoresc prin care sa le puneti in vedere ca in termen de X zile lucratoare sa se conformeze dispozitiilor sentintei judecatoresti nr.... din data ....a Tribunalului ...., (pe care o puteti atasa la notificare) si sa va elibereze adeverinta prin care sa se ateste perioada lucrata ....etc.
P.S.: Sent. este definitiva?

Av. Emilia Ene
Buna ziua.

Angajatorul nu are voie sa va oblige sa ocupati alt post, ci doar sa va ofere un alt post, in situatia in care postul dvs. nu mai exista ca urmare a desfiintarii, la data incetarii CCC.
In situatia in care postul dvs este desfiintat si vi se ofera un alt post care nu va avantajeaza, puteti discuta cu angajatorul, sa va concedieze, astfel beneficiind de ajutor de somaj.
Codul Muncii prevede urmatoarele:
"Art. 65. - (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.

(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa." (O.U.G. nr. 55/2006).
Art. 67. - Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil."

Av. Emilia Ene
Răspuns la discuția Plata concediu medical
Imi cer scuze, am gresit.

Se plateste de catre angajator in primele 3 zile de de incapacitate, urmand ca din a 4-a zi de incapacitate sa fie achitat din FNUASS (contributia de accidente de munca si boli profesionale) - 80% din baza de calcul. Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă:
a) media veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni, anterioare manifestării riscului; în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
b) în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia;
c) veniturile stipulate de către asiguraţii individuali în contractele pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; Prin Venitul brut realizat lunar se înţelege totalitatea
Veniturilor în bani sau în natură, indiferent de fondurile din care acestea se achită, realizate de asiguraţii care se află în una sau mai multe dintre situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000. În venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse şi acele venituri în bani sau în natură care sunt obţinute ca urmare a desfăşurării unor activităţi remunerate, în folosul unor entităţi, altele decât angajatorul/angajatorii la care se derulează activitatea de bază.
d) drepturile acordate în perioada respectivă pentru şomerii care urmează cursuri de recalificare sau de reconversie profesională. (Art. 35 si 34 din Legea 346/2002 coroborat cu art. 52 din Normele metodologice modificate prin ORDINul nr. 213/363 din 2009 ).

Av. Emilia Ene
Răspuns la discuția Plata concediu medical
Buna ziua.

Se plateste de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, restul din FNUASS-ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. a, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului - 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni de cotizare, potrivit disp. Art. 12 din Oug 158/2005.

Cu bine!

Av. Emilia Ene
Răspuns la discuția SOMAJ TEHINC
Da, se considera vechime in munca.
Buna ziua.

16 % din salariul brut.