Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 609 soluții astăzi

Webinar Premium LIVE: Riscuri și obligații privind combaterea spălării banilor. Joi, 1 Iulie, de la ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Activitate Ella Katona

Activitate Ella Katona

Răspuns la discuția cec fara acoperire
Puteti solicita Judecatoriei la investirea CEC-ului cu formula executorie, dupa care sa va adresati unui executor judecatoresc in vederea recuperarii creantei ce rezulta din acest titlu executoriu pe calea executarii silite.
Potrivit art. 371^7 C.pr.civ. " debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara".
Deci debitorul facand o plata voluntara, dupa inregistrarea cererii de executare silita, este tinut sa plateasca cheltuielile de executare silita.
In cazul in care nu plateste voluntar, executorul judecatoresc ii va urmari silit bunurile si veniturile, in temeiul procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, care constituie titlu executoriu conform alin. ultim al aceluiasi articol.
Răspuns la discuția despre executare silita
Toti proprietarii imobilului cu care s-a garantat trebuie sa fie somati, in mod obligatoriu. Altfel, se poate considera ca se vinde doar cota parte din imobil care apartine debitorului care a fost somat. Ori in aceasta speta nu este cazul.

Nu are relevanta faptul ca contractul de imprumut si contractul de ipoteca sunt incorporate intr-un singur act sau in acte diferite. Regim juridic aplicabil acestor acte ramane acelasi.
Răspuns la discuția debitor de rea-credinta
Se poate solicita anularea actelor frauduloase, facute in dauna intereselor creditorilor, pe 2 cai:
- pe laea unei actiuni de drept comun, numita actiune pauliana;
- in cadrul procedurii insolventei societatii care si-a instrainat bunul din patrimoniu, creditorii sau lichidatorul judiciar poate solicita anularea actelor frauduloase incheiate in ultimii 3 ani.

Avand in vedere ca bunul in cauza a iesit din patrimoniul societatii debitoare, acesta nu mai poate fi urmarit prin executare silita.
Chiar daca actionar majoritar este aceeasi persoana in ambele societati comerciale, nu trebuie confundat patrimoniul societatilor comerciale cu patrimoniul actionarului majoritar.
Potrivit art. 493 C.pr.civ. "creditorii personali pot urmari cota-parte determinata a debitorului lor din imobilul aflat in coproprietate, fara a mai fi necesar sa ceara imparteala". Deci sora debitorului nu a cerut ceva imposibil.
In cazul in care nu s-a deschis procedura insolventei asupra societatii, pot fi urmarite silit doar bunurile aflate in proprietatea societatii.
In cazul in care se declanseaza procedura insolventei, la cererea creditorilor sau al lichidatorului judiciar, judecatorul sindic va putea dispune sa suportati o parte din pasivul societatii. In acest caz, se vor putea urmari si bunurile aflate in proprietatea administratorului.
Dvs. ati semnat B.O. in calitate de avalist. Astfel fiind, v-ati obligat in mod solidar cu societatea si sunteti tinut in acelasi mod la plata ca si societatea pentru care ati garantat (art.35 din Legea nr. 58/1934).
Fiind o obligatie solidara, nu puteti invoca beneficiul de diviziune sau de discutiune. In cazul in care veti face plata, aveti un drept de regres impotriva societatii garantate.

Răspuns la discuția imprumut nerambursat la termen
Daca este vorba de un program special, inseamna ca exista prevederi legale speciale prin care se instituie o interdicite temporara in ce priveste circulatia juridica a constructiei. Presupun ca este vorba de locuinte ANL.

Potrivit art. 371^3 Cod de procedura civila, bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Drept urmare, nu se poate urmari silit imobilul in cauza decat dupa expirarea termenului prevazut de lege.

Puteti insa executa alte bunuri aflate in proprietatea debitorului Dvs.

Imprumutul pe care l-ati acordat intra in categoria datoriilor comune ale sotilor debitori, motiv pentru care pot fi urmarite cu prioritate bunurile comune ale sotilor si nu trebuie sa se ceara imparteala bunurilor comune. Nu are relevanta ca in contractul de imprumut nu sunt trecuti ambii soti creditori si debitori intrucat exista o prezumtie de mandat tacit reciproc al sotilor.
Răspuns la discuția despre executare silita
1. Potrivit art. 387 Cod de procedura civila, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie.
Garantul ipotecar are calitatea de debitor si trebuia, in mod obligatoriu, sa fie somat.

2. Potrivit art. 496 C.pr.civ., "in vederea identificarii imobilului urmarit, executoul judecatoresc se va deplasa la locul unde este situat acesta...". Deci executorul trebuia sa intocmeasca acest act la fata locului.

3. Dreptul de ipoteca este un drept real accesoriu, care insoteste obligatia pe care o are debitorul fata de creditor, a carei soarta o impartaseste integral. In temeiul acestui caracter, fiecare contract de imprumut (care constata o obligatie principala) trebuie sa fie insotit de un contract de ipoteca separat.
Sub sanctiunea nulitatii absolute, fiecare contract de ipoteca trebuie sa fie incheiat prin inscris autentic.
Tot sub sanctiunea nulitatii este prevazuta si obligatia de specializare a ipotecii. Astfel, in actul de constituire a ipotecii trebuie identificat imobilul ipotecat si trebuie specificata suma garantata.
Ipoteca conventionala este reglementata de art. 1746 si urmatoarele Cod civil.

4. Gresita mentionare a numarului de dosar in intampinare nu are nici o repercusiune. Eroarea se poate rectifica in fata instantei sau printr-un inscris separat depus la dosar.
Răspuns la discuția Distanta legala fata de gard
Daca aveti autorizatie de constructie pentru acea casa de 7 metri, atunci este totul in ordine.
Atunci cand vi s-a eliberat autorizatia de construire, autoritatile locale au avut obligatia verificarii indeplinirii conditiilor cerute de planul urbanistic zonal privind regimul de inaltime al constructiilor.